င႐ုတ္သီးမႈန္႔ ႏွစ္မ်ိဳးတြင္ သဲမႈန္႔ဖုန္မႈန္႔မ်ား ပါဝင္ေနၿပီး င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔တစ္မ်ိဳးတြင္ အျခားအပင္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ နႏြင္းမႈန္႔ သုံးမ်ိဳးတြင္ဆန္မႈန္႔၊ ေျပာင္းမႈန္႔မ်ား ပါဝင္ၿပီး က်န္ႏွစ္မ်ိဳးတြင္ ခြင့္မျပဳေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အေရာင္ဆိုးေဆးမ်ား ပါဝင္ေန

အသည္းကင္ဆာျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဆိုးေဆး နႏြင္းမႈန္႔အခ်ဳိ႕တြင္ပါဝင္.........

ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနမွ သုေတသနျပဳ ေလ့လာမႈမ်ားအရ နႏြင္းမႈန္႔ အခ်ိဳ႕တြင္ ခြင့္မျပဳေသာ အေရာင္ဆိုးေဆး (metanil yellow) ပါဝင္ေနၿပီး ထိုဆိုးေဆးမွာ အသည္းကင္ဆာ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အျပင္ ဗဟိုနာဗ္ေၾကာမႀကီးအား ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆးသုေတသန စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ေစ်းမ်ား၌ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားတြင္ အေရာအေႏွာပါဝင္မႈအား ဆရာဝန္ ၈ ဦးက စုေပါင္းေလ့လာ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ျပီး င႐ုတ္သီးမႈန္႔၊ နႏြင္းမုန္႔ တံဆိပ္ကြဲ ၉ မ်ိဳးစီႏွင့္ င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔ ၃ မ်ိဳး၊ ဇီယာမႈန္႔မ်ားအား ေစ်းကြက္အတြင္းမွ ဝယ္ယူေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုေလ့လာမႈအရ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ ႏွစ္မ်ိဳးတြင္ သဲမႈန္႔ဖုန္မႈန္႔မ်ား ပါဝင္ေနၿပီး င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔တစ္မ်ိဳးတြင္ အျခားအပင္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ နႏြင္းမႈန္႔ သုံးမ်ိဳးတြင္ဆန္မႈန္႔၊ ေျပာင္းမႈန္႔မ်ား ပါဝင္ၿပီး က်န္ႏွစ္မ်ိဳးတြင္ ခြင့္မျပဳေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အေရာင္ဆိုးေဆးမ်ား ပါဝင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ “သုေတသနလုပ္ငန္းပဲ လုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ တံဆိပ္ေတြကိုေတာ့ သုေတသနက်င့္ဝတ္အရ ထုတ္ျပန္ခြင့္မရွိပါဘူး။ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစတဲ့ပစၥည္း ပါဝင္မႈရွိ၊ မရွိကိုဘဲ ေလ့လာတာျဖစ္ၿပီး က်န္တာကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာက ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မွရမွာပါ”ဟု ေဆးသုေတသနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာ သည္။

အစားအစာမ်ားတြင္ အေရာအေႏွာမ်ား ပါဝင္ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္အား အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ က်န္းမာေရးအား ထိခိုက္ေစျခင္းအျပင္ ခႏၡာကိုယ္ႀကီးထြားဖြံၿဖိဳးမႈကိုပါ ထိခုိက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုစစ္ေဆးသည့္ င႐ုတ္သီးမႈန္႕၊ နႏြင္းးမႈန္႔၊ င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔မ်ားအား က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲမႈ ဦးစီးဌာနမွေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား မၾကာခဏ စစ္ေဆးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အၿမဲမျပတ္ အေရးယူ စစ္ေဆးမႈမ်ားမရွိသည့္အတြက္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညႊတ္သည့္ အစားအစာမ်ားထက္ အေရာင္လွသည့္ ပစၥည္းမ်ားအား သေဘာက်မႈမ်ားျပားျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေရာင္းခ်သူမ်ားမွာ ထိုကဲ့သုိ႔ ေရရွည္တြင္က်န္းမာေရးအား ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္သည့္ တားျမစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

Credit: (7Day News Journal)

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Tuesday, March 20, 2012

0 comments

Post a Comment